Bomo pričeli uporabljali glas in prstni odtis kot uporabniško geslo?

Bomo pričeli uporabljali glas in prstni odtis kot uporabniško geslo?Če ste uporabnik pametnega telefona ter drugih aplikacij oziroma programov se najdete v situaciji, ko je potrebno tvoriti novo uporabniško geslo za uporabniški račun. Tehnološki gigant se je odločil, da bo naredil konec temu. Posledično so strokovnjaki pri podjetju Google razvili nov odprtokodni standard imenovan Google FIDO (Hitra online identifikacija). …